Kỷ niệm ra mắt 1 triệu phong bì đỏ trên sân crit

Quy tắc hoạt động:

Để chào mừng sự ra mắt của trường crit, nền tảng sẽ bắt đầu một sự kiện mưa phong bì đỏ kéo dài ba ngày vào ngày 04 tháng 11
Thời gian hoạt động:
2019年11月04日-2019年11月06日
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
qrcode_5

Tải trực tiếp từ điện thoại di động

Quét mã QR sẽ đi đến giao diện tải ứng dụng về máy