Phong bì đỏ mưa đêm mini-game

Quy tắc hoạt động:

Số lượng phát hành hàng ngày không dưới 300.000 và người chơi trong trò chơi mini-game có thể nhận được các phong bì đỏ 100%, số tiền là ngẫu nhiên.
Thời gian hoạt động:
Ngày 16 tháng 4 năm 2019 – ngày 18 tháng 4 năm 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
qrcode_5

Tải trực tiếp từ điện thoại di động

Quét mã QR sẽ đi đến giao diện tải ứng dụng về máy